Relacja z Eliminacji Rejonowych OMTTK

 Siedlce – Strzała, 8 maja 2022 r.

 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej stanem epidemii w dniu 8 maja  2022 r. po raz kolejny siedlecki Oddział PTTK był organizatorem Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK (OMTTK). Eliminacje odbyły się w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale.

W rozgrywkach turniejowych  wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy OMTTK odpowiadali  na 55 pytań testowych z zakresu wiedzy krajoznawczej, turystycznej, topograficznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zestawy pytań opracowały:  Dorota Mączka – przewodnik PTK i Anna Kirchner – Komandor OMTTK. Test wiedzy oceniła komisja sędziowska w składzie Jerzy Chromik- Sędzia Główny Turnieju,  Elżbieta Stefańczyk, Urszula Obrępalska i Eugeniusz Skorupka. Wszyscy uczestnicy brali udział w konkurencji Samarytanka, tj. w zajęciach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Oceny  umiejętności w tej konkurencji dokonał zespół w składzie Anna Kirchner – Komandor Turnieju i Hanna Sawicka. Kolejnymi konkurencjami  OMTTK były: trasa InO (przygotowana i oceniana przez Jarosława Głowackiego – Zastępcę Sędziego  Głównego Turnieju i Pawła Janiaka), kolarski tor przeszkód przygotowany został przez działaczy Klubu Turystyki Rowerowej „Doktorek”:  Radosława Wysockiego – prezesa Zarządu Klubu, Ryszarda Kruka i Monikę Szafrańską. Weryfikacji odznak turystycznych dokonała Barbara Mileszczyk.

W konkurencjach turniejowych w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła  drużyna ze Szkoły Podstawowej w Strzale w składzie: Ewelina Kulesz, Aleksandra Podniesińska i Jakub Sienkiewicz (opiekun Krzysztof Leszczyński); II miejsce  Szkolno- Środowiskowe Koło PTTK w Uścimowie w składzie: Wiktoria Brzozowska, Adam Czapski, Bartek Leszczyński (opiekun Bartłomiej Brzozowski).W kategorii szkół ponadpodstawowych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie drużyny: Szkolny Klub Turystyczny „Wędrowcy” działający przy ZSP nr 5 w Siedlcach: Michalina Jasińska, Anna Pasztor i Lena Wysokińska  (opiekun Grzegorz Matejczuk) i drużyna  z ZSP nr 5 w Siedlcach „Budowlanka” w składzie: Lena Komar, Jakub Piotrowski, Piotr Soszyński (opiekun także Grzegorz Matejczuk).

Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Zarówno młodzież jak i ich opiekunowie zasłużyli na słowa uznania i podziękowania.

Zwycięskie  drużyny otrzymały dyplomy, medale, pucharki i nagrody książkowe a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne upominki.

Gorące słowa podziękowania organizatorzy kierują do dyrekcji i pracowników   Zespołu  Oświatowo – Wychowawczego w Strzale za pomoc  merytoryczną i organizacyjną (bardzo dobry obiad) w sprawnym przeprowadzeniu turnieju. Nad całością, od strony organizacyjnej czuwały  Iwona Wysokińska – zastępca Komandora Turnieju i  Karolina Bobryk – Kierownik Biura.  Turniej odbył się dzięki finansowej pomocy działaczy Oddziału i pracy wolontariuszy. Fundatorem nagród było Miasto Siedlce za co organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują.

 

Oprac.: Anna Kirchner –  Komandor Eliminacji Rejonowych OMTTK

 

Zapraszamy do fotorelacji.