Relacja z wycieczek „Niedziela z przewodnikiem/ Sunday with the tourist guide”

„Niedziela z przewodnikiem/ Sunday with the tourist guide”

Przewodnicy działający przy PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach wyszli z inicjatywą przeprowadzenia 4-ech bezpłatnych dwugodzinnych wycieczek pieszych z przewodnikiem po mieście Siedlce, odbywających się w okresie wakacyjnym, w konkretnych dniach – każda pierwsza i trzecia niedziela miesiąca, tj. 07.07., 21.07., 04.08., 18.08.2019 r. Wycieczki rozpoczynały się zawsze o godz. 10: 00. Każda z wycieczek prowadzona była przez 2 przewodników – jednego w języku polskim, drugiego w języku angielskim, oprowadzających 2 dwie niezależne grupy.

Wycieczki skierowane były przede wszystkim do turystów przebywających w danym czasie w mieście. Do nich skierowana była także akcja promocyjna wycieczek, w tym udostępnienie informacji o spacerach i ich terminach w hotelach w Siedlcach i okolicach. Hotele otrzymały ulotki informujące o wycieczkach do rozdysponowania wśród swoich gości. W kilku punktach w mieście rozwieszono również plakaty, informujące o cyklu wycieczek.

Udział w wycieczkach był zapewniony także mieszkańcom miasta, którzy chcieli zapoznać się z jego historią oraz głównymi zabytkami czy to w języku polskim, czy też angielskim.

Tematyka wycieczek była skoncentrowana na rysie historycznym miasta oraz historii i ciekawostkach dotyczących obiektów zabytkowych: Starego Rynku, Ratusza „Pod Jackiem”, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej (dawniej Odwach) oraz Miejskiego Ośrodka Kultury (dawna Resursa Obywatelska, a w dwudziestoleciu międzywojennym Klub Miejski), najstarszego w mieście kościoła pw. Św. Stanisława, budynku poczty, dawnej austerii, dawnej bramy-dzwonnicy, kaplicy Świętego Krzyża („Ogińskiej”, połączone ze zwiedzaniem wnętrza oraz podziemia, gdzie pochowana jest księżna Aleksandra Ogińska), pałacu Ogińskich, Parku Miejskiego „Aleksandria”, zabytkowych budynków szkół przy ulicy Konarskiego (dawnej Szkolnej), kościoła katedralnego pw. Niepokalanego poczęcia NMP oraz innych obiektów znajdujących się w centrum, w tym przy głównych ulicach miasta: Piłsudskiego, Pułaskiego.

Celem było przedstawienie Siedlec przybywającym lub podróżującym przez miasto turystom, jako miasta o bogatych walorach historycznych i zabytkowych. Stąd też wzięła się idea wycieczki o godz. 10: 00 – zachęta, aby po noclegu i śniadaniu w hotelu, zostać w mieście nieco dłużej i poznać go z innej strony, pod kątem walorów turystycznych.

Wszystkim biorącym udział w wycieczkach serdecznie dziękujemy!