Relacja z wycieczek rowerowych „Wakacje na rowerze”

 

„W dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2022 roku, znowu ruszył cykl wycieczek z cyklu „Wakacje na rowerze”. Na pierwszą z tegorocznych wypraw na starcie stawiło się 22 uczestników. Wśród śmiałków było sporo osób, które brały już udział w takich wyjazdach, ale i nowe twarze się pojawiły, co jest pozytywnym sygnałem.
Trasa wycieczki przebiegała z Siedlec do miejscowości Białki, dalej Mościbrody, Borki Paduchy, Wiśniew, Mroczki, Domanice, Gołąbek, Kolonię Żelków, Nowe Iganie do Siedlec.
W trakcie wycieczki było kilka przystanków, aby uczestnicy mogli dowiedzieć się o wydarzeniach i miejscach, jakie miały miejsce w mijanych okolicach. Było trochę i historii, topografii i geografii.
Wycieczka przebiegła spokojnie, ale nie bez zakłóceń. Otóż na zakończenie trasy zostaliśmy skropieni niewielkim deszczem. Po założeniu odpowiedniego ubrania uczestnicy szczęśliwie dotarli do końcowego punktu wycieczki. Uczestnicy wycieczki przejechali 50 km.
Komandor wycieczki: Mirosław Chmielewski”

 

„24 lipca odbyła się druga wycieczka z cyklu Wakacje na rowerze, w której wzięło udział 31 osób.
Trasa prowadziła malowniczymi okolicami nadliwieckimi, w znacznej części pokrywając się ze szlakiem Velo Mazovia.
Po przejechaniu ok. 15km zrobiliśmy krótką przerwę na uzupełnienie kalorii i odpoczynek oraz wysłuchaliśmy opowieści kol. Mirka Chmielewskiego nt. historii Niwisk.
Kolejnym punktem wycieczki był zabytkowy dwór w Gałkach. Tu Właściciel Waldemar Gujski wraz z żoną Małgorzatą oprowadził nas po swoich włościach, ze szczegółami opowiadając o eksponatach wypełniających wnętrze tego XIX-o wiecznego dworu, skrupulatnie zbieranych przez nich przez ostatnie kilkanaście lat. Jak się okazało posiadłość to nie tylko dwór, ale także stawy, sad, spichlerz, drewniana chata oraz zabudowania gospodarcze. A wszystkie budynki wypełnione po brzegi reliktami przeszłości! Niestety ograniczone ramy czasowe nie pozwoliły nam w pełni nacieszyć się tym miejscem.
Z Gałek pojechaliśmy w kierunku Kotunia, skąd obrzeżami Gręzowa i Opola dotarliśmy do Igań, gdzie nastąpiło rozwiązanie wycieczki.
Dziękuję wszystkim klubowiczom, sympatykom jak i nowym osobom za fantastycznie spędzony czas i świetną atmosferę przez cały dzień. Mam nadzieję,
Komandor Anna Toczyska”

 

„7 sierpnia odbyła się trzecia wycieczka tegorocznego cyklu „Wakacje na rowerze” z Siedleckim Klubem Turystyki Rowerowej „Doktorek”.
Na starcie stanęło 29 osób, więc wyruszyliśmy na trasę w dwóch kolumnach.
Odcinek do Golic prowadził drogą dla rowerów, a dalej mało ruchliwymi drogami przez Pruszynek i Stok Ruski, aż do najbliżej sąsiadującego z Siedlcami, miasta Mordy.
W wycieczce brała udział siedlecka przewodniczka Natalia Zyśk, dzięki której dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o odwiedzonej miejscowości, jak i potem, we wsi Czołomyje, na temat tamtejszego średniowiecznego grodziska.
Ostatnim punktem programu była dłuższa przerwa integracyjna przy grillu, w miejscu nieistniejącej już szkoły w Borkach Siedleckich. Tam też mieliśmy okazję zapoznać się z miejscową izbą pamięci.
W tym miejscu też została przyjęta do klubu koleżanka Małgorzata, która spełniła już wymagane kryteria i złożyła deklarację członkowską na ręce członków zarządu SKTR „Doktorek”.
Kiedy dotarliśmy do miejscowości Strzała, liczniki wskazywały dystans ok. 45 km.
W tym miejscu oficjalnie zakończyła się też tegoroczna edycja serii wycieczek „Wakacje na rowerze”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłe towarzystwo i zapraszamy na kolejne klubowe wycieczki.
Komandor wycieczki Radosław Wysocki.”

 

Zapraszamy do galerii