Relacja z XXII Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego  Rajdu Turystycznego 2021

 

19 września 2021 r. odbył się XXII Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny Siedlce – Skórzec, którego celem było rozwijanie wśród kierowców amatorów umiejętności jazdy nawigacyjnej, doskonalenie kultury jazdy, poznawanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i pogłębianie znajomości przepisów kodeku drogowego.

Celem Rajdu była także promocja regionu,  poznawanie walorów krajoznawczych oraz historii Mazowsza, gminy Siedlce i powiatu siedleckiego, promocja  marki samochodów Toyota, prezentacja samochodów i motocykli,   promocja „Tygodnika Siedleckiego” – głównego współorganizatora imprezy,   promocja zdrowia i trzeźwego stylu życia.

Udział w Rajdzie zgłosiło 40 załóg samochodowych, wystartowało 37 załóg samochodowych i 9 załóg motocyklowych. Pierwszym zadaniem, przed wyjazdem na trasę było pokonanie sprawnościowego toru przeszkód przygotowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach (dla załóg samochodowych)  oraz Stowarzyszenie Free Motor Bikers (dla załóg motocyklowych).  Na  trasie liczącej 55 km, która prowadziła przez Siedlce,  Mościbrody, Wiśniew, Leśniczówkę, Skórzec, Cisie Zagródzie, do Skórca, zaplanowano cztery pkp (punkty kontroli przejazdu), załogi mogły sprawdzić swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i znajomości przepisów ruchu drogowego poprzez wypełnienie testu.  Po przybyciu na metę uczestnicy rajdu wzięli udział w konkursie krajoznawczym  „Znam Powiat Siedlecki”.

W oczekiwaniu na wyniki czas umilały występy Grupy Śpiewaczej „Super Sześćdziesiątki” ze Skórca. Na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek turystyczny przygotowany przez Panie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu.

Na zakończenie imprezy ogłoszono wyniki Rajdu, wszystkich konkursów towarzyszących, a także wręczono nagrody szczęśliwcom. Puchar Starosty Siedleckiego Karola Tchórzewskiego za zajęcie I miejsca w konkursie „Znam Powiat Siedlecki” zdobyła Pani Gabriela Grochowska.

Najlepszymi z najlepszych wśród załóg samochodowych okazali się: Tomasz i Małgorzata Zdunek – I miejsce, Damian i Paulina Sikorscy – II miejsce, Daniel i Marta Sikorscy – III miejsce. Puchar najlepszego kierowcy kobiety zdobyła Ewa Krasnodębska, zaś najlepszego pilota kobiety –  Małgorzata Zdunek. Puchary dla Pań ufundował Prezydent Miasta Siedlce – Andrzej Sitnik. Wśród załóg motocyklowych bezkonkurencyjni byli: Michał Styczyński – I miejsce, Piotr i Daria Głuchowscy – II miejsce, Natalia Mitrzak – III miejsce i to właśnie oni zdobyli puchary ufundowane przez Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza.

Najmłodsi uczestnicy  wzięli udział w plenerze malarskim, którego tematem przewodnim były wspomnienia z trasy, zaś starsze dzieci mogły sprawdzić się w konkursie przeciągania liny organizowanym przez FMB. Wszystkie  biorące udział w konkursach dzieci otrzymały drobne upominki. Fundatorem maskotek dla najmłodszych była Fundacja dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

Właściciel firmy MARTIX Maciej Bartłomiej Grabowski ufundował dla najmłodszych uczestników rajdu wejściówki do sali zabaw MŁYNEK oraz 3 vouchery do kręgielni Factory 157 o wartości 100 zł każdy, które zostały rozlosowane wśród uczestników rajdu. Ponadto, każdy z uczestników mógł także spróbować swoich sił w konkurencjach (z nagrodami), przeprowadzonych przez przedstawicieli firmy MATRIX.

Szczęśliwcami, którzy wylosowali nagrody rzeczowe w postaci talonów w wysokości 500,00 zł każdy na zakup paliwa okazali się Radosław Przybyłek i Sebastian Dziwulski.

Szczególne podziękowania należą się autorom ciekawej i malowniczej trasy: Jerzemu Chromikowi – Sędziemu Głównemu, Jarosławowi Głowackiemu – zastępcy Sędziego Głównego, Natalii Zyśk oraz  Komisji Sędziowskiej: Urszuli Obrępalskiej, Agnieszce Szarek-Kozaczuk i Bożenie Geresz-Terlikowskiej oraz  wszystkim wolontariuszom: Janowi Romańczukowi, Mieczysławowi Księżopolskiemu, Januszowi Malewiczowi, Natalii Zyśk, Adrianowi Cymermanowi, Hannie Sawickiej, Romanowi Jastrzębskiemu, Józefowi Dumie, Stanisławowi Orzełowskiemu, Grażynie Wolińskiej, Romanowi Żurawskiemu, Eugeniuszowi Skorupce, Dariuszowi Piwowarczykowi, Karolinie Bobryk i Aleksandrze Wysokińskiej.

Nad prawidłową organizacją czuwało Biuro Rajdu w składzie: Bożena Geresz-Terlikowska, Karolina Bobryk, Urszula Obrępalska, Agnieszka Szarek- Kozaczuk, Eugeniusz Skorupka i  Iwona Wysokińska.

Zarząd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, składa serdeczne podziękowanie Panu Karolowi Tchórzewskiemu – Staroście Siedleckiemu, Starostwu Powiatowemu w Siedlcach, Panu Jerzemu Długoszowi – Wójtowi Gminy Skórzec,  Panu Andrzejowi Sitnikowi – Prezydentowi Miasta Siedlce za finansowe wsparcie zadania oraz Panu Arkadiuszowi Dołędze – dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu – za czuwanie nad całością imprezy w Skórcu. Serdecznie dziękujemy głównym współorganizatorom XXII Rajdu – Redakcji „Tygodnika Siedleckiego” z niezawodną Panią Edytą Zdunek na czele oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, a zwłaszcza Panu Pawłowi Zabadała – Sędziemu Głównemu Techniki Jazdy. Dziękujemy  pozostałym współorganizatorom: Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Skórcu – a zwłaszcza Panu Sławomirowi Batok – zastępcy dyrektora i wszystkim pracownikom Zespołu, firmie: Auto Podlasie Siedlce;   firmom Macieja Bartłomieja Grabowskiego: MATRIX, MŁYNEK, FACTORY 157, Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Free Motor Bikers – FMB, Fundacji Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, Klubowi Turystyki Motorowej PTTK „Migacz” w Siedlcach, a zwłaszcza wolontariuszom: Janowi Romańczukowi – zastępcy Komandora Rajdu, Małgorzacie Borkowskiej – za przygotowanie atrakcji na trasie Rajdu w Mościbrodach (wspaniały paprykarz z karpia)  i  Hannie Sawickiej – Sędziemu  Startowemu.

Rajd zorganizowano przy pomocy środków finansowych Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz firmy Auto Podlasie sp. z o.o. Siedlce.

 

Komandor Rajdu
Anna Kirchner

Zapraszamy do fotorelacji w zakładce GALERIA