Relacja z XXII Rajdu Choinkowego ,,Wieczór wigilijny na Podlasiu"

Oddział PTTK „Podlasie”  w Siedlcach organizuje w grudniu, przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia „Wieczory Wigilijne na Podlasiu”, na których spotykają się działacze i  sympatycy PTTK.

W tym roku gościny Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu udzielił Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce umożliwiając zorganizowanie wieczerzy w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii. Uroczystość w dniu 10 grudnia tradycyjnie już poprzedziła odprawiona w intencji działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i gości msza św., którą w koncelebrze odprawili: ks. Piotr Wojtyła – proboszcz  parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu i  ks. kan. dr  Jerzy Grochowski – proboszcz parafii w Uścimowie – kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK.

Zaproszonych gości i wszystkich uczestników wieczerzy powitała po raz  dwudziesty drugi Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach i gospodarz terenu, współorganizator uroczystości  dr Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce oraz Dyrektor Zespołu Oświatowego- mgr Małgorzata  Stańczuk.

W pięknej, świątecznie udekorowanej przez uczniów, nauczycieli i rodziców sali gimnastycznej, zasiadło przy stołach  blisko 170 osób.

W części artystycznej wieczór uświetnił występ dzieci i młodzieży z Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii starannie przygotowany przez  Annę Sulich, Beatę Szoblik, Agnieszkę Skaruz i Elżbietę Seroka.

Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziło czytanie fragmentu Pisma świętego o narodzeniu Pańskim (Ks. J. Grochowski) i wspólne odśpiewanie kolędy ,, Wśród nocnej ciszy’’.

Życzenia do wszystkich uczestników wieczerzy skierowali: ks. kan. dr Jerzy Grochowski – kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK i Anna Kirchner –prezes Zarządu Oddziału.

Upominki dla dzieci i młodzieży z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich wychowawcy Jadwigi Ziółkowskiej,   harcerzy z XI Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Darnia” w Siedlcach i druha Dariusza Biedak  oraz uczniów z Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii wręczył  Św. Mikołaj.

Turystyczne wigilie, to także okazja do wyróżnień i podziękowań. W tym roku prezes Anna Kirchner została wyróżniona na XIX Walnym Zjeździe PTTK – Nagrodą ZIEMI za konsekwentne kultywowanie tradycji Podlasia, a szczególnie współorganizowanie ,, Wigilii na Podlasiu”. Także Marcel Chromiński otrzymał Dyplom z rąk prezes Anny Kirchner i druha Dariusza Biedak za przepłynięcie w sezonie 2017 całego szlaku kajakowego Kisielany – Kamieńczyk ( Bug ) – 103,8 km.

W tym szczególnym dniu swoje IDENTYFIKATORY potwierdzające uprawnienia przewodnika terenowego, otrzymali nowi przewodnicy PTTK z życzeniami owocnej współpracy z naszym Oddziałem.

Za profesjonalną pomoc i współpracę w realizacji zadań statutowych  PTTK z życzeniami dalszej owocnej współpracy w krzewieniu krajoznawstwa  i rozwijaniu  różnych form  turystyki aktywnej na Ziemi Siedleckiej wigilijne podziękowania  Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału skierowała do obecnych członków, działaczy i sympatyków PTTK . Za przygotowanie turystycznej  wigilii podziękowania odebrała pani dyrektor Zespołu Oświatowego Małgorzata Stańczuk.

XXII Wigilię Podlaską zaszczyciło swoją obecnością, poza wymienionymi powyżej osobami, wielu znamienitych gości a wśród  nich m. in.: dr Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki, dr Henryk Brodowski – wójt Gminy Siedlce, Andrzej Gordon – Członek Honorowy PTTK, Dziekan Kręgu Seniorów  Członków Honorowych PTTK, redaktor naczelny kwartalnika ,,Gościniec’’, Ryszard Kunce – Członek Honorowy PTTK, przewodniczący  Komisji Środowiskowej ZG PTTK, Adam Jędras – zastępca  Sekretarza Generalnego ZG PTTK , Natalia Wojtyra – Prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów , Janusz Ptasiński – Członek Honorowy PTTK, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów oraz działacze Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: Jolanta Wawryniuk –Członek Zarządu, Tadeusz Ryczkowski –Członek Zarządu, Andrzej Brochocki –Członek Zarządu,  Michał Okniński -Członek Zarządu.

Wszystkim współorganizatorom, gościom, uczestnikom, nauczycielom i uczniom serdeczne podziękowania za wspólnie spędzony wieczór z życzeniami  zdrowych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia składa

Zarząd Oddziału
Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
„PODLASIE” w Siedlcach

 

Iwona Wysokińska