Relacja z XXIII Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego

Rajdu Turystycznego 2022

            18 września 2022 r. odbył się XXIII Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny Siedlce – Dąbrowa, z metą w Przesmykach, którego celem było rozwijanie wśród kierowców amatorów umiejętności jazdy nawigacyjnej, doskonalenie kultury jazdy, poznawanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i pogłębianie znajomości przepisów kodeku drogowego.

Celem Rajdu była także promocja regionu,  poznawanie walorów krajoznawczych oraz historii Mazowsza, gmin: Siedlce, Przesmyki i powiatu siedleckiego, promocja  marki samochodów Toyota, prezentacja samochodów i motocykli,   promocja „Tygodnika Siedleckiego” – głównego współorganizatora imprezy,   promocja zdrowia i trzeźwego stylu życia.

Udział w Rajdzie zgłosiło 41 załóg w tym  21 załóg samochodowych (wystartowało 20 załóg)  i 19 załóg motocyklowych (w tym 11 quadów).  Pierwszym zadaniem, przed wyjazdem na trasę było pokonanie sprawnościowego toru przeszkód przygotowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach (dla załóg samochodowych)  oraz Stowarzyszenie Free Motor Bikers (dla załóg motocyklowych).  Na  trasie liczącej 57 km, która prowadziła przez Siedlce,  Mordy, Przesmyki, Dąbrowę, do Zespołu Szkół w Przesmykach, zaplanowano trzy PKP (punkty kontroli przejazdu), na których załogi mogły sprawdzić swoją wiedzę krajoznawczą, z zakresu udzielania pierwszej pomocy i znajomości przepisów ruchu drogowego  poprzez wypełnienie krótkich testów.  Po przybyciu na metę uczestnicy Rajdu wzięli udział w konkursie krajoznawczym  „Znam Powiat Siedlecki” i „475 lat Miasta Siedlce”

Po przyjeździe na metę Rajdu uczestniczący w Rajdzie motocykliści w towarzystwie Wójta Gminy Przesmyki, Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach, Sędziego Głównego i Komandora udali się przed pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, gdzie złożyli wiązankę kwiatów.

Czas oczekiwania na wyniki Rajdu  umilała śpiewem Pani Aneta Karczmarczyk przy akompaniamencie akordeonisty Ryszarda Boruca. Na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek turystyczny (doskonały bigos), smakowity smalec z ogórkiem i dobre ciasto.

Na zakończenie imprezy ogłoszono wyniki Rajdu, wszystkich konkursów towarzyszących, a także wręczono nagrody szczęśliwcom. Puchar Starosty Siedleckiego Karola Tchórzewskiego za zajęcie I miejsca w konkursie „Znam Powiat Siedlecki” zdobyła Pani Alina Marcinczyk,  drugie miejsce zdobył Cezary Cybulski, a trzecie Joanna Grochowska.
Puchar Prezydenta Miasta Siedlce za zajęcie I miejsce w konkursie „475 lat Miasta Siedlce” z rąk Pana Roberta Szczepanika – Zastępcy Prezydenta odebrał Pan Krzysztof Mościcki. Drugie miejsce w tym konkursie wywalczył ponownie Cezary Cybulski a trzecie przypadło ex aequo  Pani Monice Zielińskiej i  Albertowi Zielińskiemu – synowi Pani Moniki.
Wszyscy laureaci obydwu konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BRAMA”, które osobiście wręczyli Pan Zbigniew Piwoński – Prezes Zarządu i Pan Janusz Smagłowski – Sekretarz Stowarzyszenia „BRAMA”.

Najlepszymi z najlepszych wśród załóg samochodowych okazali się: Andrzej Chibowski i Dominika Raszuk – I miejsce, Dariusz i Kinga Strus – II miejsce, Marek  Pawlaczyk i Andrzej Ryś – III miejsce. Puchar najlepszego kierowcy kobiety zdobyła Anna Wideńska, zaś najlepszego pilota kobiety –  Dominika Raszuk. Puchary dla Pań ufundował Prezydent Miasta Siedlce – Andrzej Sitnik. Wśród załóg motocyklowych bezkonkurencyjni byli: Piotr i Daria Głuchowscy – I miejsce, Łukasz Roszuk – II miejsce, Dariusz Kruk – III miejsce i to właśnie oni zdobyli puchary ufundowane przez Wójta Gminy Przesmyki Andrzeja Skolimowskiego.

Najmłodsi uczestnicy  wzięli udział w plenerze malarskim, którego tematem przewodnim były wspomnienia z trasy, zaś starsze dzieci mogły sprawdzić się w konkursie skakania na skakance przeprowadzonym przez prowadzącą Panią Edytę Zdunek. Wszystkie  biorące udział w konkursach dzieci otrzymały drobne upominki. Fundatorem maskotek – pluszaków dla najmłodszych była Fundacja Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach.

Właściciel firmy MATRIX Maciej Bartłomiej Grabowski ufundował dla najmłodszych uczestników rajdu wejściówki do sali zabaw MŁYNEK oraz vouchery do kręgielni Factory 157 o wartości 100 zł każdy. Ponadto, każdy z uczestników mógł także spróbować swoich sił w konkurencjach (z nagrodami), przeprowadzonych przez przedstawicieli firmy MATRIX.

Szczęśliwcami, którzy wylosowali nagrody rzeczowe w postaci talonów w wysokości 500,00 zł każdy na zakup paliwa okazali się Daniel Grabowski i Sławomir Kalicki.

Na zakończenie XXIII Rajdu specjalne podziękowania do gospodarza terenu Pana Andrzeja Skolimowskiego Wójta Gminy Przesmyki i  Dyrektor Szkoły Pani Anny Łęczyckej skierowali, w imieniu organizatorów, Komandor i Sędzia Główny – Jerzy Chromik.

Szczególne podziękowania należą się autorom ciekawej i malowniczej trasy: Jerzemu Chromikowi – Sędziemu Głównemu, Jarosławowi Głowackiemu – zastępcy Sędziego Głównego, Małgorzacie Borkowskiej oraz  Komisji Sędziowskiej: Agnieszce Szarek-Kozaczuk i Bożenie Geresz-Terlikowskiej oraz  wszystkim wolontariuszom: Janowi Romańczukowi, Aldonie Jaworek, Hannie Sawickiej, Romanowi Jastrzębskiemu, Annie Toczyskiej, Adrianowi Koprowskiemu, Dorocie Mączce, Dariuszowi Kuziakowi, Stanisławowi Orzełowskiemu, Mateuszowi i Łukaszowi Obrępalskim, Karolinie Bobryk
i Iwonie Wysokińskiej.

Nad prawidłowym przebiegiem imprzy czuwało Biuro Rajdu w składzie: Bożena Geresz-Terlikowska, Karolina Bobryk, Agnieszka Szarek- Kozaczuk i  Iwona Wysokińska.

Zarząd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, składa serdeczne podziękowanie Panu Karolowi Tchórzewskiemu – Staroście Siedleckiemu za finansowe wsparcie zadania, Panu Andrzejowi Sitnikowi – Prezydentowi Miasta Siedlce, za ufundowanie  pucharów dla Pań (najlepszy kierowa i najlepszy pilot) oraz pucharu dla zwycięscy w Konkursie „475 Lat Miasta Siedlce”, Panu Andrzejowi Skolimowskiemu – Wójtowi Gminy Przesmyki,  oraz Pani Annie Łęczyckiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przesmykach – za serdeczne przyjęcie i organizacyjną pomoc. Serdecznie dziękujemy   głównym współorganizatorom XXIII Rajdu – Redakcji „Tygodnika Siedleckiego” z Panem Krzysztofem Strzeleckim – Redaktorem Naczelnym na czele  i niezawodną Panią Edytą Zdunek. Pani Agnieszce Król bardzo dziękujemy za pełny poświęcenia fotoreportaż. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: Panu  Dyrektorowi Radosławowi Strzalińskiemu  i Panu  Jackowi Kuźniarskiemu – Zastępcy Dyrektora oraz  Panu Danielowi Pióro – Sędziemu Głównemu Techniki Jazdy. Dziękujemy  pozostałym współorganizatorom: Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach i Komisariatowi Policji w Mordach,  wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Przesmykach, firmie: Auto Podlasie Siedlce;   firmom Macieja Bartłomieja Grabowskiego: MATRIX, MŁYNEK, FACTORY 157, Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Free Motor Bikers – FMB, Fundacji Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, Klubowi Turystyki Motorowej PTTK „Migacz” w Siedlcach a zwłaszcza wolontariuszom: Janowi Romańczukowi – zastępcy Komandora  Rajdu  i  Hannie Sawickiej – Sędziemu  Startowemu.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili XXIII  Rajd swoją obecnością i życzeniami Panu Markowi Gorzale – Przewodniczącemu Rady Powiatu Siedleckiego,  Pani Małgorzacie Cepek – Wicestaroście i  Panu Henrykowi Brodowskiemu – Wójtowi Gminy Siedlce.

Rajd zorganizowano przy pomocy środków finansowych Starostwa Powiatowego w Siedlcach,  firmy Auto Podlasie sp. z o.o. Siedlce, Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej a także finansowej i rzeczowej pomocy członków Zarządu Oddziału z Kol. Małgorzatą Borkowską – Prezesem Klubu Turystyki Motorowej „MIGACZ” na czele.

Zapraszamy do obejrzenia z fotorelacji z wydarzenia (kliknij aby otworzyć)

Komandor Rajdu
Anna Kirchner