Relacja z XXXIX Rajdu Nadbużańskiego

W dniach 19 – 20 września  2019 r. Siedlecki Oddział PTTK był organizatorem XXXIX Rajdu Nadbużańskiego.

19 września uczestnicy Rajdu wyruszyli z Siedlec do Serpelic przez Bielany Wąsy i Korczew. Komandorem Rajdu był Eugeniusz Skorupka – przewodnik turystyczny PTTK,  instruktor krajoznawstwa, a zastępcą Komandora – Urszula Obrępalska – przewodnik turystyczny PTTK.  Na trasie udzielali oni informacji o wydarzeniach historycznych i ciekawych obiektach mijanych po trasie. Bardzo ciekawą kolekcję pojazdów wojskowych uczestnicy rajdu mogli obejrzeć w Podlaskim Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach. Mariusz Murawski właściciel muzeum pasjonat i kolekcjoner udzielił obszernych informacji o zgromadzonym tam sprzęcie. Ogromnym zainteresowaniem nie tylko chłopców cieszyły się czołgi, na które można było wejść i zrobić sobie zdjęcie. W Korczewie, zwiedzając Pałac i spacerując po przepięknym parku uczestnicy słuchali opowieści przewodników i mogli poczuć atmosferę dawnych czasów.

Po przyjeździe do miejsca zakwaterowania (Ośrodek Urocza w Serpelicach) i  obiedzie przeprowadzono na świeżym powietrzu konkursy: krajoznawczy,  plastyczny, sprawnościowy tor przeszkód, a przy ognisku połączonym z pieczeniem kiełbaski odbył się konkurs piosenki turystycznej.  Konkursy przeprowadzili: krajoznawczy Eugeniusz Skorupka, Urszula Obrępalska i Jan Waszczuk, plastyczny Karolina Bobryk, sprawnościowy Agnieszka Baczkura, piosenki turystycznej przy ognisku – Urszula Obrępalska. Po ubiegłorocznym sukcesie Turnieju Łuczniczego o tytuł Mistrza Cięciwy postanowiliśmy również w tym roku skorzystać z oferty Waldemara Starczwskiego – trenera Łucznictwa. W zapisywaniu wyników strzeleckich pomagała Iwona Wysokińska. Z uwagi na duże zainteresowanie tą dziedziną sportu turniej trwał do zmroku. Puchary i pamiątkowe medale dla zwycięzców w turnieju łuczniczym wręczyli: Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału i Wademar Starczewski – Trener Łucznictwa.

W klasyfikacji generalnej o Puchar Prezesa PTTK na XXXIX Rajdzie Nadbużańskim z największą liczbą punktów miejsce I zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach (opiekunowie Anna Sulej, Agnieszka Chorłowska, Aneta Sołoducha, Kamil Wolski), miejsce II drużyna ze Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach (opiekun Krzysztof Leszczyński), miejsce III drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach (opiekunowie Elżbieta Stefańczyk i Katarzyna Polkowska).

W drugim dniu Rajdu 20 września, po śniadaniu Komandor Rajdu Eugeniusz Skorupka wspólnie z Karoliną Bobryk, Iwoną Wysokińską wręczyli puchary, dyplomy i nagrody dla zwycięzców, upominki dla wszystkich uczestników Rajdu i podziękowania dla opiekunów drużyn. Po godz. 10: 00 wyruszono na Świętą Górę Grabarkę, na której przewodnik Eugeniusz Skorupka przybliżył jej historie. Po zwiedzaniu każdy z uczestników mógł nabrać wody ze Studni Cudownego Źródła. W dobrych nastrojach wyruszono w drogę powrotną do domu.

Zrealizowane zostały wszystkie określone w regulaminie Rajdu cele.

Rajd odbył się dzięki finansowej pomocy Miasta Siedlce i Starostwa Powiatowego w Siedlcach, za co organizatorzy i uczestnicy Rajdu serdecznie dziękują.