Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

 

W okresie od 27 czerwca 2021 r. do 5 września 2021 r. Oddział zrealizował cykl nieodpłatnych dla uczestników wycieczek po Siedlcach. Wycieczki, adresowane do mieszkańców Siedlec oraz przybywających do miasta turystów, odbywały się w cyklu dwutygodniowym, zawsze w niedzielę, o godz. 16:00. Były przygotowane i przeprowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych przewodników działających w Kole Przewodników Terenowych i Pilotów im. Marii Żyburowej przy Oddziale PTTK Podlasie w Siedlcach.

Wycieczki miały zróżnicowaną tematykę i odbyły się zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) 27.06.21 Śladami siedleckich Żydów

2) 11.07. 21 Siedleckie zabytki i ich tajemnice

3) 25.07.21 Wycieczka wzdłuż oddanego 200 lat temu siedleckiego odcinka Traktu Brzeskiego
z uwzględnieniem ważnych dla historii Siedlec miejsc pamięci oraz symboli dotyczących walk
o niepodległość i martyrologię mieszkańców w okresie niewoli

4) 08.08.21 Ciekawostki siedleckie

5) 22.08.21 Świat siedleckich legend – wycieczka dla dzieci i ich rodziców

6) 05.09.21 Śladami Aleksandry Ogińskiej

Dodatkowo z inicjatywy przewodników cykl został rozszerzony o 2 bezpłatne wycieczki zrealizowane
w systemie wolontariatu (Ne wchodzące w zakres zadania publicznego).

1) 19.09. Znani Siedlczanie

2) 03.10. Kolej na PTTK

Realizację cyklu poprzedziła jego promocja w mediach społecznościowych oraz lokalnych. Dodatkowo promocji posłużyła dystrybucja ulotek, wydrukowanych w ramach realizacji zadania. Nasi tegoroczni odbiorcy dowiedzieli się o wycieczkach z informacji z portalu społecznościowego Facebook, o nazwie „Przewodnicy siedleccy”(https://www.facebook.com/Przewodnicy-siedleccy-515920542147335/ – prowadzonego od ponad trzech lat), profilu jednej z naszych przewodniczek o nazwie „Pani Przewodnik” (https://www.facebook.com/przewodniksiedlce/) oraz profilu naszego regionalnego oddziału PTTK o nazwie „Oddział PTTK Podlasie” (https://www.facebook.com/Oddział-PTTK-Podlasie-1568891503359885/) bądź też z lokalnych audycji Radia Dla Ciebie oraz Radia ESKA (nagraliśmy zapowiedzi wycieczek na całe lato).

Cykl wycieczek miał na celu popularyzowanie walorów historycznych i kulturowych miasta Siedlce oraz jego zabytków, poprzez przybliżenie mieszkańcom ich historii, a także informacji o sylwetkach siedlczan, którzy wpłynęli na dzieje miasta. Poprzez realizowaną tematykę wycieczek, propagowane było aktywne spędzanie wolnego czasu oraz czynny wypoczynku w postaci pieszych wędrówek po mieście.  W tym roku po raz pierwszy skierowaliśmy jedną z wycieczek do dzieci, aby dostosować formę i sposób przekazu treści do najmłodszych siedlczan. Uczestniczyło w niej jednorazowo aż 56 osób, a byli to rodzice z dziećmi.

Cykl wycieczek realizowany jest w mieście corocznie od ponad 10 lat pod nazwą „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Siedleccy przewodnicy terenowi, w ramach tego cyklu oprowadzili już blisko 1500 mieszkańców. Tylko w tym roku było to ponad 200 osób, w tym najmłodsi mieszkańcy miasta.

Wycieczki „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w sezonie 2021 odbyły się dzięki finansowej pomocy Miasta Siedlce, za co organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują.

 

Zapraszamy do fotorelacji w zakładce GALERIA