Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
„Niedziela z przewodnikiem”

Zadanie obejmowało realizację 5 dwugodzinnych wycieczek pieszych z przewodnikiem po mieście Siedlce, odbywających się w okresie wakacyjnym, w konkretnych dniach, tj.  04.07., 18.07., 01.08., 15.08., 29.08.2021 r. Wycieczki rozpoczynały się zawsze o godz. 16:00 pod Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Pułaskiego (Pięknej) 7.

Wycieczki skierowane były przede wszystkim do mieszkańców, ich wakacyjnych gości oraz turystów przebywających w tym czasie w mieście. Do nich skierowana była także akcja promocyjna wycieczek, w tym udostępnienie informacji o spacerach i ich terminach w hotelach w Siedlcach i okolicach oraz dystrybucja ulotek, wydrukowanych w ramach realizacji zadania. Nasi tegoroczni odbiorcy dowiedzieli się o wycieczkach z informacji z portalu społecznościowego Facebook, o nazwie „Przewodnicy siedleccy”(https://www.facebook.com/Przewodnicy-siedleccy-515920542147335/ – prowadzimy go od ponad trzech lat) bądź też z lokalnych audycji Radia Dla Ciebie oraz Radia ESKA (nagraliśmy zapowiedzi wycieczek na całe lato).

Tematyka wycieczek była skoncentrowana na rysie historycznym miasta oraz historii i ciekawostkach dotyczących obiektów zabytkowych: Starego Rynku, Ratusza „Pod Jackiem”, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej (dawniej Odwach) oraz Miejskiego Ośrodka Kultury (dawna Resursa Obywatelska,
a w dwudziestoleciu międzywojennym Klub Miejski), najstarszego w mieście kościoła pw. Św. Stanisława, budynku poczty, dawnej austerii, dawnej bramy-dzwonnicy, kaplicy Świętego Krzyża („Ogińskiej”, połączone ze zwiedzaniem wnętrza oraz podziemia, gdzie pochowana jest księżna Aleksandra Ogińska), pałacu Ogińskich, Parku Miejskiego „Aleksandria”, zabytkowych budynków szkół przy ulicy Konarskiego (dawnej Szkolnej), kościoła katedralnego pw. Niepokalanego poczęcia NMP oraz innych obiektów znajdujących się w centrum, w tym przy głównych ulicach miasta: Piłsudskiego, Pułaskiego. Dodatkowo przewodnicy przygotowywali w ramach tych spacerów, wycieczki tematyczne jak np. „Trzy siedleckie rynki” – przypominające istnienie rynków, tj. placów targowych, które dziś już nie funkcjonują, a które od początku powstania miasta aż do XX wieku stanowiły serce życia mieszkańców, a także „Śladami powstań” tj. wycieczki prowadzącej miejscami upamiętniającymi dążenie siedlczan do odzyskania niepodległości.

Celem było przedstawienie Siedlec przybywającym lub podróżującym przez miasto turystom, jako miasta o bogatych walorach historycznych i zabytkowych, ale także podstawowych informacji o historii miasta jego mieszkańcom.

Zadanie zostało w pełni wypełnione, co potwierdzają dołączone listy obecności z podpisami uczestników. Wycieczki cieszyły się uznaniem i pytaniami o kolejne dostępne terminy. Dodatkowo jedna z nich – ostatnia, odbywająca się 29.08., została wpisana w program tegorocznych obchodów Dni Siedlec 2021.

Bardzo dziękujemy za wybór naszej oferty w ramach realizacji tego zadania oraz dofinansowanie wynagrodzeń przewodników, przygotowujących i prowadzających wycieczki.

 

Zapraszamy do fotorelacji w zakładce GALERIA