XVIII Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Zapraszamy do udziału w XVIII Eliminacjach Rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 października 2018 r.

Termin eliminacji 16.10.2018 r.

w Sali Konferencyjnej 106
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach ul. Asłanowicza 2

Regulamin i Karta Zgłoszeń