ZAPROSZENIE

NA ZEBRANIE PRZODOWNIKÓW TURYSTKI KOLARSKIEJ

 

Działając na podstawie art. 62 Statutu PTTK, w uzgodnieniu z Komisją Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2022r. o godz. 1100  na terenie plebanii kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Uścimowie odbędzie się zebranie  Przodowników Turystyki Kolarskiej.

W zebraniu  biorą udział z głosem stanowiącym Przodownicy Turystyki Kolarskiej skupieni w kołach i klubach  Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach.

Celem zebrania jest  zapoznanie się z informacją  Komisji za okres kadencji, dokonanie wyboru  Komisji na nową kadencję oraz przyjęcie planu pracy.

Na prośbę ks. Jerzego Grochowskiego (gospodarza obiektu) proszę o zgłoszenie udziału w zebraniu do dnia 11 sierpnia 2022r. na adres e-mail: pttk.siedlce@wp.pl,

edu1-3mary@wp.pl lub pisemnie w Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 7. W zgłoszeniu proszę podać  imię, nazwisko,  kontakt (telefon lub e-mail), nr legitymacji PTKol, jaki klub, koło reprezentuję.

 

Osoby, które uprawiają turystykę kolarską (rowerową)  a nie są Przodownikami Turystyki Kolarskiej są na zebraniu mile widziani (mają głos doradczy).

 

Zebranie poprzedzi msza św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Uścimowie, którą w intencji władz Oddziału PTTK  „Podlasie” w Siedlcach, członków PTTK i ich rodzin o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski odprawi ks. kanonik dr Jerzy Grochowski – Kapelan Oddziału.

 

Anna Kirchner

Prezes Zarządu Oddziału

PTTK  „Podlasie” w Siedlcach

Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej