Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „Podlasie” w Siedlcach

z głębokim żalem żegna

jednego z najwybitniejszych działaczy

śp.

JANA WASZCZUKA

(1941-2021)

 

Urodził się w 23 maja 1941 r. w Pietrusach. Z PTTK związał się 1 marca  1983 r. i był  jednym z najaktywniejszych jego działaczy. W Oddziale PTTK działał na wszystkich płaszczyznach działalności programowej i organizacyjnej. Jako członek kadry programowej Oddziału z uprawnieniami: Organizatora Turystyki, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Przodownika Turystyki Kolarskiej aktywnie włączał się
w realizację statutowych imprez Oddziału zarówno w zakresie przygotowania jak
i udziału w komisjach sędziowskich. Ostatnio był członkiem  Sądu Koleżeńskiego Oddziału, a wcześniej, w latach 1996 – 1999 pełnił funkcję  sekretarza Sądu  a w okresie od  1999 r. do 2017 r.  był  jego wiceprezesem. Swoją bogatą wiedzą krajoznawczą wspierał  pracowników Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach m.in. poprzez pełnienie społecznych dyżurów.

Jego pasją było także kolekcjonerstwo i fotografia krajoznawcza, którą ubogacił kroniki Oddziału i zbiory Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.

Czynnie  propagował zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej. Zdobył  Dużą Odznakę Złotą GOT  i GOT „Za wytrwałość” oraz Regionalne Odznaki Krajoznawcze  wszystkich stopni, także w stopniu Złotym i z Szafirem.

Posiadał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i organizacji społecznych. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Złotą Odznaką „Przodujący Kolejarz” (1977), Brązową Odznaką „Za zasługi dla Transportu (1982),  Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (2001), Złotą Honorową Odznaką  Dyrekcji Generalnej PKP „Kolejarz” (1992),   Srebrną Honorową Odznaką PTTK (2003), Złotą Honorową Odznaką PTTK (2007), Honorową Odznaką  „25 lat w PTTK”,  Odznaką Honorową „Za  zasługi dla Turystyki” (2016), Odznaką Honorową „Za zasługi dla Oddziału” (2018) i in.

Poprzez wszystkie lata swojej bogatej działalności społecznej był  niezwykle skromnym człowiekiem, dobrym kolegą, zawsze chętnym do pomocy, o wielkiej kulturze  i  osobistym uroku, serdeczny i życzliwy.

 

Cześć Jego Pamięci!

                                      Władze  Oddziału PTTK, komisje, koła i kluby,

                                      pracownicy biura Oddziału, koleżanki i koledzy