ZMARŁA KRYSTYNA ANUSIEWICZ

 

 

                 Z ogromnym żalem informujemy, że 7 grudnia 2023 roku odeszła  od nas

nasza Koleżanka i Przyjaciel –   Członek Honorowy PTTK, Członek Honorowy Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Zasłużony Przewodnik PTTK, pilot wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Organizator Turystyki, Przodownik Turystyki Pieszej, Społeczny Opiekun nad Zabytkami.

                   Odznaczona m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Zasłużony dla Pracy PTTK Wśród Młodzieży, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Oddziału”,  Medalem „50 lat w PTTK”

 

            Krystyna Anusiewicz była aktywnym działaczem PTTK, twórcą pierwszych kół PTTK na Ziemi Siedleckiej, Podlasiu i Wschodnim Mazowszu, inicjatorem wielu imprez o charakterze ogólnopolskim, takich jak sejmiki krajoznawcze, konkursy i turnieje.

 

                 Z jej inicjatywy powstawały pierwsze  koła PTTK na wsi i rozwijała się turystyka wiejska, która na siedleckim Podlasiu przetrwała do dzisiaj. Jako wieloletni sekretarz  Zarządu Wojewódzkiego  PTTK  dbała o rozwój i integrację środowiska PTTK w byłym woj. siedleckim. Z jej inicjatywy powstała,  funkcjonująca do dzisiaj w Oddziale PTTK „Podlasie w Siedlcach,  Regionalna Pracownia Krajoznawcza.  Przejawiała wyjątkową aktywność i zaangażowanie w szkoleniu młodzieży.

Jej pracowitość, wiedza, wysoka kultura, koleżeńskość, życzliwość były wzorem dla członków PTTK. Po likwidacji struktur wojewódzkich wspierała swoim doświadczeniem działaczy Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach,  a w  latach 2003 – 2009,  kierowała biurem Oddziału za symbolicznym wynagrodzeniem w wymiarze 1/2 etatu, pracując jednocześnie społecznie

przy organizacji imprez statutowych Oddziału. Szkoliła nieodpłatnie młodych pracowników i praktykantów kierowanych  do Oddziału  z kierunków turystycznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, AWF w Białej Podlaskiej, Wyższej Szkoły Hotelarskiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie i ZDZ w Siedlcach. W 2008 roku  aktywnie włączyła się w organizację Sejmiku Krajoznawczego zorganizowanego z okazji 100-lecia Oddziału. Pełniła społecznie wiele odpowiedzialnych funkcji: Członka Komisji Turystyki Pieszej, Przewodniczącej Komisji Krajoznawczej, Sekretarza Klubu Turystyki Motorowej „Migacz”, Przewodniczącej Jury Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego. W okresie od 2011 roku do 2015 pełniła  funkcję prezesa Komisji Rewizyjnej Oddziału, a następnie  funkcję prezesa Zarządu Koła Terenowego im. Józefa Mikulskiego w Siedlcach.

 

             Krystyna  Anusiewicz  cieszyła się uznaniem i szacunkiem w całym Towarzystwie. O  porady  i konsultacje w sprawach  związanych z promocją regionu zwracały się do niej  inne stowarzyszenia i organizacje m. in.  „Kapitał Praca Rozwój”, a także przedstawiciele samorządów.      

 

            Krysiu, dziękujemy  za Twoją dobroć, wyrozumiałość, życzliwość,  zaangażowanie i czas poświęcony Towarzystwu, za wspólne, krajoznawcze wyprawy,  piesze wędrówki i odkrywanie na nowo piękna podlasko- mazowieckiego krajobrazu.

 

            Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

Spoczywaj w Pokoju!

Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Podlasie”

w Siedlcach, Koleżanki i Koledzy z PTTK

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Domu Pogrzebowym „HAJKO” w Siedlcach,

przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 16, w dniu 12 grudnia 2023 roku, o godz.. 12:15, po czym nastąpi  złożenie Urny z Prochami do groby na Cmentarzu Janowskim w Siedlcach